by

Сравните дроби 0,25 и 3/4

Сравните дроби 0,25 и 3/4

  • 1:4=0,25
    0,25*3=0,75
    0,25<3/4
  • 0,25< 3/4

    0,25=25/100=1/4